Service

Welkom
Aanmelden  Aanmelden

Wat te doen als de uitgever waarbij ik een blad heb besteld failliet is gegaan?

Helaas komt het zo nu en dan voor dat uitgevers failliet gaan. Dit kan voor u nadelige gevolgen hebben, als u net een abonnement heeft aangevraagd. Of als nog niet alle nummers van het lopende (proef)abonnement zijn geleverd.

Wel betaald. Niet geleverd.
Als u reeds voor uw abonnement heeft betaald en geen of niet alle nummers van de aanbieding zijn geleverd, bent u één van de schuldeisers van de uitgever geworden. De uitgever moet u (deels) terug betalen of het afgesproken aantal nummers alsnog leveren. Het is echter zeer de vraag of dit gaat lukken.

Door het faillissement mag de uitgever zelf niet meer beslissen over het geld en de spullen die hij nog over heeft. De rechtbank benoemt iemand die daarover mag beslissen. Dat is de curator. De curator inventariseert de schulden. En bekijkt hoe deze zo goed mogelijk kunnen worden betaald. Helaas is het zo dat in de praktijk er onvoldoende geld is om aan alle verplichtingen te voldoen. En over het algemeen worden de schulden aan de bank en de overheid (belastingen) eerst  betaald.

Hoe het ook zij, het is belangrijk dat de curator bekend is met het feit dat u nog een of meerdere nummers moet ontvangen. In principe mag u hier vanuit gaan aangezien u bij een lopend abonnement bekend bent in de abonneeadministratie. Als u echter het zekere voor het onzekere wil nemen, schrijft u de curator een brief. Hierin hoeft u slechts kort te vermelden wat u volgens u nog verschuldigd bent.

Nog niet betaald.
Als u nog niet heeft betaald, betaal dan niet. Of, als u net heeft betaald, probeer dan het bedrag nog te storneren via internetbankieren.

Let op: u heeft NIET betaald bij de bestelling. Op dat moment heeft u de uitgever gemachtigd het abonnementsgeld te incasseren. Op dat moment is het geld echter nog niet afgeschreven. U betaalt bovendien nooít aan Abonnement.nl. De abonnementsovereenkomst wordt afgesloten met de uitgever. En u betaalt rechtstreeks aan de uitgever (of een daar haar gemachtigde derde).

Informatie
Als één van de schuldeisers zal (de curator namens) de uitgever u moeten informeren over de situatie en wat het betekent voor uw abonnement. In het verleden liet dit echter nog wel eens te wensen over. Als u niets vanuit de uitgever verneemt, laat het ons dan weten op service@abonnement.nl, bij voorkeur door de oorspronkelijke bevestigingsemail te retourneren. Wij hebben dan meteen alle relevante gegevens. 

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee