klantenservice

Huisregels ten aanzien van reviews

Op Abonnement.nl, Abonnement.be en Proefabonnement.nl verzamelen we reviews van kranten en tijdschriften. Deze reviews helpen andere bezoekers te bepalen of zij tot een abonnementsaanvraag zullen overgaan. We willen u daarom bij voorbaat bedanken als u een review wil schrijven. Let u echter alstublieft dat deze aan onderstaande huisregels voldoet.

Wat mag er in een review staan en wat niet?

Het is van belang dat uw review is geschreven op basis van uw mening en uw ervaring. Een review op basis van ‘horen zeggen’ is geen ervaring die u zelf heeft opgedaan en is daarom niet toegestaan. Het moet uw ervaring/mening zijn.

Een ervaring op basis van (bijvoorbeeld) een blik op de website of het contact zoeken zonder reactie te ontvangen, is helaas niet voldoende voor een review. U moet de krant of het tijdschrift echt hebben gelezen. Door via een review het bedrijf te beoordelen op hun prijs, product (die ze wel of niet aanbieden) of betaalmogelijkheid (missen van een aanbieder) is helaas niet voldoende voor een review bij ons.

Wees uitgebreid in uw review wat uw ervaring/mening is. Dit helpt andere lezers en bezoekers van de website alleen maar verder. Door uitgebreid u ervaring toe te lichten is deze het meest waard. Ons platform is niet bedoeld om middels het schrijven van een review te reageren op een andere review of gegeven bedrijfsreactie, dit is dan ook niet toegestaan.

Zorg voor een recente ervaring

De ervaring die (bijvoorbeeld) een jaar geleden is opgedaan is niet meer relevant vandaag. Het is van belang dat uw review is gebaseerd op een recente ervaring is met de krant of het tijdschrift.

Review is gekoppeld aan uw emailadres

Om een review te schrijven is een geldig emailadres – privé, algemeen bedrijfs- of persoonlijk- emailadres van werk – verplicht. Dit emailadres is voor iedereen geheim behalve voor Abonnement.nl en Proefabonnement.nl. Alleen na overleg en met uw toestemming delen we deze in uitzonderlijke gevallen met de uitgever.

Houd het netjes en zorg voor een nette review

Geef uw mening, maar doe dit op een beschaafde manier.

Niet toegestaan is/zijn: bedreigingen, liegen, discriminatie, haat zaaiende teksten, bevooroordeeld commentaar, intimideren, chanteren of het kleineren en/ of beledigen van personen. Ook het direct aanvallen van personen of personeel is streng verboden.

U dient geen inbreuk te maken op andermans rechten en handelt met deze review niet onrechtmatig. De persoonlijke veiligheid van iemand en zijn of haar eigendommen mag niet bedreigd, misbruikt en/of gekwetst worden.

Het prijsgeven van herleidbare persoonsgegevens via een review is niet toegestaan. Dit geldt voor uw gegevens, maar zeker ook voor die van een ander. Denk aan voor- en achternaam, adres, leeftijd, telefoonnummer of woonplaats. Alleen een voornaam kan, maar een combinatie van voornaam en woonplaats zijn herleidbare persoonsgegevens. Niemand kan oordelen hoe een ander dit opvat, houdt deze gegevens daarom zoveel mogelijk buiten uw review.

Maak geen reclame

Onze websites zijn niet bedoeld om anderen te overtuigen hoe goed het bij een ander is. Het is daarom niet toegestaan een andere partij, product of persoon te promoten in uw review. Geef kritiek, maar maak geen reclame voor een ander blad of bedrijf.

Wat als mijn review niet voldoet aan de huisregels?

Mocht een review niet voldoen aan onze huisregels dan heeft Abonnement.nl en Proefabonnement.nl het recht de review te censureren, niet te plaatsen of offline te halen. Wanneer dit voorkomt word u hier niet van op de hoogte gebracht. Reviews worden systematisch en met de hand gekeurd, maar een review kan ook bij ons gemeld worden waardoor wij zullen handelen op basis van bovenstaande regels.

Mocht u een vragen hebben over onze huisregels, reviews of uw review neem dan contact op via: service@abonnement.nl

Gebruiksvoorwaarden

Door het achterlaten van uw review gaat u akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden:

  • U verklaart dat u met uw review voldoet aan de Huisregels.
  • U verklaart de enig auteur te zijn van uw review en u doet vrijwillig afstand van alle rechten die daarop berusten.
  • Abonnement.nl, Proefabonnement.nl en het desbetreffende bedrijf kunnen uw review eeuwigdurend en naar eigen goeddunken gebruiken in welke vorm dan ook, zonder enige vorm van vergoeding aan de auteur.
  • Reviews worden na controle geplaatst op de reviewpagina van het bedrijf bij Abonnement.nl en Proefabonnement.nl en doorgeplaatst naar Google. Zo kan Google de review gebruiken om voor het bedrijf sterren bij hun advertentie in Google ad’s te laten zien. Het emailadres wordt niet met hen gedeeld, alleen de review.
  • Abonnement.nl en Proefabonnement.nl hebben het recht de review te verwijderen, te censureren, te weigeren of tijdelijk niet te publiceren.
  • U gaat akkoord om Abonnement.nl en Proefabonnement.nl en/of het betreffende bedrijf te vrijwaren van alle claims, eisen en schade (werkelijke en vervolgschade) die voortkomt uit het niet nakomen van de huisregels en voorwaarden.
  • Abonnement.nl en Proefabonnement.nl sluiten (voor zover de wet dit toestaat) elke aansprakelijkheid uit voor schade die het gevolg is van het verzamelen en/of de inhoud van reviews.
  • U gaat akkoord met de opslag van persoonsgegevens zoals uw naam, emailadres en IP-adres conform ons Privacybeleid.
  • Op deze Huisregels, de voorwaarden en het cookie- en privacybeleid zijn het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd.
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee