Service

Welkom
Aanmelden  Aanmelden

Na de actieperiode is in 1 keer abonnementsgeld voor een jaar afgeschreven. Mag dit?

Ja. Bij een doorlopend abonnement mag de uitgever het abonnement na de actieperiode omzetten in een jaarabonnement en in 1 keer het abonnementsgeld hiervoor incasseren.

U kunt echter na de actieperiode uw abonnement wel tussentijds opzeggen met in achtname van de opzegtermijn. Deze opzegtermijn is maximaal 3 maanden, maar de meeste uitgevers van dag- en weekbladen hanteren een opzegtermijn van 1 (kalender)maand.

Het te veel betaalde abonnementsgeld moet door de uitgever aan u worden terugbetaald.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee