klantenservice

Hoe betaal ik voor een abonnement?

Hoe werkt (eenmalige) machtiging?

Bij een machtiging geeft u de uitgever (of een door haar aangewezen administratiekantoor) het recht om het abonnementsgeld van het door u opgegeven rekeningnummer af te schrijven. De uitgever heeft met de bank afgesproken hoe en onder welke voorwaarden zij dit moet doen.

Let wel: u machtigt de uitgever; niet ons. Wij kunnen nooit geld van uw rekening afschrijven. 

Bij proefabonnementen, die automatisch aflopen, zal er een eenmalige incasso van de actieprijs plaatsvinden. Bij doorlopende abonnementen zal eerst het actiebedrag worden afgeschreven en bij verlenging in de regel de prijs van een jaarabonnement. Na de actieperiode is ieder abonnement echter direct opzegbaar met in acht name van met opzegtermijn van maximaal 3 maanden. Eventueel te veel geïncasseerd abonnementsgeld wordt door de uitgever teruggestort.

Als u het oneens bent met een afschrijving, kunt u het bedrag via uw bank laten storneren. Let wel: doe dit niet indien de uitgever een doorlopend abonnement heeft verlengd en het abonnementsgeld voor een jaar heeft afgeschreven. In dit geval moet u dus eerst opzeggen. De uitgever zal hierna het te veel geïncasseerde geld terugboeken.

Waarom zijn er extra kosten verbonden aan betaling per acceptgiro?

Aan betaling per acceptgiro zijn in de regel een paar euro kosten verbonden. Dit komt omdat incasso per acceptgiro voor de uitgever extra kosten met zich meebrengt. Deze worden slechts deels aan u doorberekend.

Het is overigens mogelijk dat u een acceptgiro (met extra kosten) ontvangt, terwijl u de uitgever heeft gemachtigd om het abonnementsgeld te incasseren. In dit geval is de incasso niet gelukt. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat het rekeningnummer niet klopte of omdat er onvoldoende saldo op de rekening was.

Waarom kan ik niet per iDeal betalen?

U kunt op onze websites niet per iDeal betalen omdat u de overeenkomst afsluit met de uitgever en deze ook de incasso verzorgd. Uitgevers werken zelf ook in de meeste gevallen niet met iDeal omdat dit de verlenging van abonnementen bemoeilijkt. In sommige gevallen is het wel mogelijk om (aflopende) proef- en cadeauabonnement met iDeal te betalen.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee