Service

Welkom
Aanmelden  Aanmelden

Hoe werkt een betaling per (eenmalige) machtiging?

Bij een machtiging geeft u de uitgever (of een door haar aangewezen administratiekantoor) het recht om het abonnementsgeld van het door u opgegeven rekeningnummer af te schrijven. De uitgever heeft met de bank afgesproken hoe en onder welke voorwaarden zij dit moet doen.

Let wel: u machtigt de uitgever; niet ons. Wij kunnen nooit geld van uw rekening afschrijven. 

Bij proefabonnementen, die automatisch aflopen, zal er een eenmalige incasso van de actieprijs plaatsvinden. Bij doorlopende abonnementen zal eerst het actiebedrag worden afgeschreven en bij verlenging in de regel de prijs van een jaarabonnement. Na de actieperiode is ieder abonnement echter direct opzegbaar met in acht name van met opzegtermijn van maximaal 3 maanden. Eventueel te veel geïncasseerd abonnementsgeld wordt door de uitgever teruggestort.

Als u het oneens bent met een afschrijving, kunt u het bedrag via uw bank laten storneren. Let wel: doe dit niet indien de uitgever een doorlopend abonnement heeft verlengd en het abonnementsgeld voor een jaar heeft afgeschreven. In dit geval moet u dus eerst opzeggen. De uitgever zal hierna het te veel geïncasseerde geld terugboeken.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee