klantenservice

Regels omtrent verlengen en opzeggen van abonnementen

Op onze websites, zoals Abonnement.nl en Proefabonnement.nl, vindt u 3 typen aanbiedingen:

  1. Aanbiedingen tot wederopzegging
  2. Proefabonnementen
  3. Cadeauabonnementen

Aanbiedingen tot wederopzegging

Tenzij duidelijk staat vermeld dat het abonnement automatisch stopt, betreft de aanbieding een abonnement tot wederopzegging. Hierbij geniet u in de meeste gevallen van een aantrekkelijke korting gedurende de aangegeven actieperiode, waarna het abonnement automatisch door de uitgever wordt verlengd tegen het normale abonnementstarief.

Als u niet voortijdig opzegt, mag de uitgever uw abonnement stilzwijgend met maximaal 3 maanden verlengen. Zegt u binnen die periode uw abonnement op, dan geldt een opzegtermijn van maximaal 1 maand. U moet dan de 3 maanden 'uitzitten'.

De meeste uitgevers zullen het abonnement echter stilzwijgend en rechtsgeldig voor onbepaalde duur verlengen en op dat moment het abonnementsgeld voor 1 jaar incasseren. Ook in dat geval geldt echter een opzegtermijn van maximaal 1 maand voor dag-, week- en maandbladen. (Alleen bij tijdschriften die minder dan 1 keer per maand verschijnen, mag een opzegtermijn van maximaal 3 maanden worden gehanteerd.)

Als u opzegt nádat u heeft betaald voor de verlenging, heeft u recht op teruggave van eventueel te veel betaald abonnementsgeld. Met andere woorden, als u per direct opzegt vlak nadat een abonnement op een week- of maandblad stilzwijgend voor een jaar is verlengd, krijgt u minimaal 10 maanden abonnementsgeld terug.

Tip 1: Wanneer u opzegt, geef heel duidelijk aan of u per direct of per vervaldatum opzegt. Alleen in het eerste geval wordt het abonnement zo snel mogelijk stopgezet en krijgt u eventueel te veel betaald abonnementsgeld terug.
Tip 2: Als u al weet dat u uw abonnement niet wil verlengen na de actieperiode, zeg dan op zodra u het eerste nummer ontvangt. Zo weet u zeker dat het abonnement niet automatisch wordt verlengd.

Proefabonnementen

Bij proefabonnementen staat duidelijk vermeld dat het abonnement "automatisch stopt". Uitgevers mogen deze abonnementen níet verlengen, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Na de afgesproken proefperiode stopt het abonnement dus vanzelf. U hoeft een proefabonnement niet op te zeggen.

Cadeauabonnementen

Cadeauabonnementen, waarbij de gever en ontvanger 2 verschillende personen zijn, stoppen altijd automatisch. Net als bij een proefabonnement, hoeft u dus niet op te zeggen.

Note: Geeft u het abonnement aan iemand, die op hetzelfde adres woont, controleer dat voor alle zekerheid of de uitgever uw aanvraag als cadeauabonnement heeft verwerkt en niet als normaal abonnement tot wederopzegging. Mocht dat laatste onverhoopt zijn gebeurd, neemt u dan direct telefonisch contact op met de uitgever.

Manier van opzeggen

Wettelijk moet u uw abonnement kunnen opzeggen op dezelfde manier als waarop u het heeft afgesloten. Dus heeft u het abonnement online afgesloten? Dan moet u ook online kunnen opzeggen, bijvoorbeeld via de website of door het sturen van een e-mail.

Tip 1: Kies voor een manier van opzeggen waarbij u achteraf kunt bewijzen dat u hebt opgezegd. Bijvoorbeeld via een aangetekende brieft of een e-mail met leesbevestiging. Als u telefonisch opzegt (doorgaans de snelste en meest eenvoudige manier) vraag dan om een bevestiging per e-mail, waarin ook duidelijk de einddatum staat vermeld.
Tip 2: Wilt u toch liever een (aangetekende) brief schrijven, maar vindt u dit lastig? Gebruik dan de voorbeeldbrief van Consuwijzer.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Lees meer over uw rechten en plichten op Rijksoverheid.nl, ACM Consuwijzer en het Juridisch Loket.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee