klantenservice

Wat is de opzegtermijn van mijn abonnement?

De wettelijke, maximale opzegtermijn voor (dag)bladen is afhankelijk van hoe vaak het blad per jaar uitkomt.

  • Voor kranten geldt een maximale opzegtermijn van 1 maand.
  • Voor tijdschriften die 12x of vaker verschijnen, zoals week- en maandbladen, geldt een maximale opzegtermijn van 1 maand.
  • Voor tijdschriften die minder dan 12x verschijnen, zoals kwartaalbladen, geldt een maximale opzegtermijn van 3 maanden.

Bovenstaande termijnen betreffen de maximale opzegtermijnen, zoals ze door de wet zijn vastgelegd. Individuele uitgevers kunnen binnen deze grenzen voor afwijkende termijnen kiezen. Hoewel geen enkele uitgever een kortere opzegtermijn dan 1 maand hanteert, zijn er uitgevers van kwartaalbladen die een kortere opzegtermijn hanteren dan 3 maanden.

De opzegtermijn van een tijdschrift is, moet áltijd zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden (cq. gebruiksvoorwaarden) van de uitgever. Raadpleeg deze altijd in geval van twijfel of dispuut. Als de opzegtermijn niet is vastgelegd, geldt officieel een opzegtermijn van 1 dag.

Opzeggen tijdens de actieperiode

Indien u kiest voor een aanbieding met een bepaalde looptijd (bijv. een jaarabonnement voor een actieprijs eenmalig of per maand) zit u altijd vast aan de afgesproken termijn. U kunt natuurlijk wel vroegtijdig opzeggen, maar uw abonnement stopt met de vervaldatum van de actieperiode. Niet eerder.

Wilt u opzeggen per vervaldatum? Hou dan rekening met een opzegtermijn van 1 maand voor kranten en tijdschriften die 12x of vaker per jaar verschijnen. En met een opzegtermijn van 3 maanden voor magazines die minder dan 12x per jaar worden uitgebracht.

Zijn er bijzondere omstandigheden, zoals overlijden of onder curatele stelling, neemt u dan telefonisch contact op met de uitgever om de mogelijkheden te bespreken. (Gebruik het zoekveld bovenaan deze pagina om de contactgegevens voor een titel te vinden.)

Betreft het nieuwe abonnement een proefabonnement? Ook dan stopt het abonnement niet eerder dan bij de vervaldatum van de actieperiode. U hoeft dan echter niet op te zeggen; proefabonnement stoppen altijd automatisch.

Opzeggen bij een doorlopend abonnement

Na de actieperiode zal de uitgever uw abonnement stilzwijgend verlengen voor onbepaalde tijd - tenzij het gaat om een proefabonnement. Hierna gelden de opzegtermijnen zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden en binnen de hierboven genoemde wettelijke maximale termijnen.

Uitgevers van tijdschriften zullen in de meeste gevallen het abonnementsgeld voor een jaar in één keer incasseren. Dit betekent echter niet dat u voor (weer) een jaar aan het abonnement vastzit: wanneer u opzegt, krijgt u eventueel te veel betaald abonnementsgeld teruggestort. U betaalt uitsluitend voor de nummers die u ontvangt.

Let op: Een nieuwe aanbieding is niet hetzelfde als verlengen. Dus als u na afloop van de eerste aanbieding ingaat op een tweede aanbieding voor een bepaalde termijn, dan geldt hiervoor hetzelfde als bij de eerste actieperiode: u kunt er pas vanaf per vervaldatum.

Opzeggen bij een proefabonnement. Niet nodig.

Proefabonnementen zijn per definitie 'aflopend'. Dat wil zeggen dat u een proefabonnement niet hoeft op te zeggen. Spreekt een uitgever bij een specifieke aanbieding dus expliciet over een 'proefabonnement' dan mag de uitgever deze niet verlengen en hoeft u niet op te zeggen.

Lees de schriftelijk bevestiging van het abonnement, die u van de uitgever krijgt, altijd goed door om misverstanden en discussie achteraf te voorkomen.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee