klantenservice

Hoe zeg ik mijn tijdschrift op?

Hoe u moet opzeggen verschilt per uitgever. In vrijwel alle gevallen vindt u helemaal voorin of achterin in het tijdschrift (bij het colofon) een korte beschrijving hoe u kunt opzeggen. Hier vindt u ook de contactgegevens.

Opzeggen kan in de regel telefonisch, per e-mail, schriftelijk en/of via een login bij een service portal. Het is in ieder geval wettelijk bepaald dat u kunt opzeggen via dezelfde kanalen als waarop u zich kunt aanmelden. Met andere woorden, als u zich telefonisch heeft kunnen abonneren, kunt u zich ook telefonisch afmelden. En als u zich via internet heeft geabonneerd, moet u ook via internet (of per email) dit abonnement weer kunnen opzeggen.

Over het algemeen kan worden gezegd dat telefonisch opzeggen het snelst en eenvoudigst is. Vraag de servicedeskmedewerker altijd om een bevestiging per e-mail of post.

Opzegtermijnen

De opzegtermijn bij doorlopende/verlengde abonnementen hangt af van hoe vaak het tijdschrift uitkomt. Voor tijdschriften die 12x per jaar of vaker uitkomen (zoals week- en maandbladen) geldt een wettelijke opzegtermijn van maximaal 1 maand. Komt het tijdschrift mínder dan 12x per jaar uit, dan geldt een wettelijke opzegtermijn van maximaal 3 maanden.

Een abonnement kan overigens niet worden opgezegd tijdens de initiële contractperiode, cq. de actieperiode. Dus heeft u gekozen voor een aanbieding voor een jaarabonnement, dan kunt u het abonnement niet eerder stoppen dan wanneer dit jaar voorbij is. Als u dit niet (tijdig) doet, wordt het abonnement in de regel stilzwijgend verlengd in een abonnement voor onbepaalde tijd. Vanaf dat moment gelden ook weer de normale (maximale) opzegtermijnen.

De feitelijke opzegtermijn voor uw tijdschrift kan verschillen maar mag nooit de wettelijke opzegtermijn overschrijden. De opzegtermijn moet altijd vermeld staan in de algemene voorwaarden (cq. gebruiksvoorwaarden) van de uitgever. 

Restitutie van abonnementsgeld

Als u niet heeft opgezegd voor afloop van de actieperiode, heeft de uitgever het recht de overeenkomst om te zetten in een (doorlopend) abonnement 'voor onbepaalde tijd'. De uitgever is daarnaast gerechtigd om het abonnementsgeld voor het opvolgende jaar in één keer te incasseren. U zit echter niet aan dit jaar vast.

Als u niet lang na de verlenging alsnog opzegt (met in achtname van de opzegtermijn van 1 of 3 maanden) heeft u waarschijnlijk te veel abonnementsgeld  betaald. De uitgever is verplicht om dit zondermeer naar u terug te storten. U betaalt ten alle tijden uitsluitend voor de nummers die u ontvangt.

Contactgegevens uitgever

Heeft u geen tijdschrift bij de hand om de contactgegevens in op te zoeken? Vul dan de titel van het tijdschrift in in het zoekveld bovenaan deze pagina. Voor de meeste gegevens uitgevers hebben wij de contactgegevens voor u genoteerd.

Aangevraagd via Abonnement.nl of Proefabonnement.nl?

Als u uw abonnement via Abonnement.nl of Proefabonnement.nl heeft aangevraagd, betekent dit helaas niet dat u via ons kunt opzeggen. De aanvraag is weliswaar via ons verzonden. Maar u heeft een overeenkomst met de uitgever. En deze wil de opzegging graag van uzelf vernemen. Desgewenst helpen wij u graag aan contactgegevens of sturen u een herinnering. Mail hiervoor naar service@abonnement.nl.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee