klantenservice

Mag mijn abonnement stilzwijgend worden verlengd?

Tot 2012 was het zo dat als u te laat opzegde, u weer voor een jaar een abonnement vast zat. Dat is niet meer het geval. Maar de uitgever mag abonnementen wel stilzwijgend verlengen tot u opzegt. Een uitzondering hierop vormen proefabonnementen.

Stel u heeft gekozen voor een jaarabonnement op een krant voor een lager maandbedrag dan het normale abonnement. Als u niet een maand voor het verlopen van deze 'actieperiode' van een jaar uw abonnement opzegt, mag de uitgever het abonnement omzetten in een abonnement 'voor onbepaalde tijd'. Dit betekent dat het abonnement stilzwijgend wordt verlengd tot u opzegt met in achtname van de wettelijke opzegtermijn.

Als de aanbieding, waarop u bent ingegaan, expliciet is geadverteerd als een 'proefabonnement' (of met de opmerking dat de bezorging automatisch stopt), hoeft u niet op te zeggen. Het abonnement zou dan automatisch moeten stoppen zodra het afgesproken aantal nummers is bezorgd.

Let op: Als u ingaat op een nieuwe aanbieding is dit niet hetzelfde als verlengen. Er geldt dan een nieuwe actieperiode waarbinnen u in principe niet kunt opzeggen.

Incasso (en restitutie) abonnementsgeld

Wanneer uw abonnement stilzwijgend is verlengd zal ook de incasso van het abonnementsgeld automatisch doorgaan. Bij de meeste kranten zal dit maandelijks of per 4 weken gebeuren. Maar veel tijdschriftuitgevers zullen het abonnementsgeld van een volledig jaar in 1 keer incasseren.

Dit betekent níet dat u ook automatisch aan een nieuw jaarabonnement vastzit. Bij verlenging van uw abonnement kunt u op ieder moment opzeggen met in acht name van de normale opzegtermijn. Eventueel te veel geïncasseerd abonnementsgeld zal de uitgever naar u terugstorten. U betaalt uitsluitend voor de nummers die u ontvangt.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee